Vi skapar filmer som visar mötet mellan människor, om det vackra i mångfald och om hur kyrkan är en mötesplats där alla får plats, oavsett religion, läggning eller agenda.

Dopet

Dopet- ett existentiellt fönster, är en film om att döpa och att döpas. För många kan dopet vara att känna att det finns något som är större än oss, men det kan också vara att dela ansvar, att det är fler som bär, att samla familjerna och att välkomna det liv som kommit till den här världen.

Våga & växa

En film om mod, konfirmation och kärlek. Ungdomsledarnas roll i ungdomsarbetet är ovärderligt! Tack vare dem kan så många fler få ta del av konfirmation men också av möjlighet till en gemenskap och ett stöd som inte har någon motsvarighet någon annanstans i samhället.

källan i fisksätra kyrka

Många människor har blivit hjälpta av Källan i Fisksätra kyrka. Många människor har fått ett nytt liv och står på egna ben tack vare detta enastående arbete som görs här. Detta är en film om integration som fungerar, om vikten av beroendet mellan varandra och vinsterna med samarbete mellan människor och organisationer. Tillsammans går det att göra skillnad!

det spelar roll

En film om vikten av att se varandra och barnens centrala betydelse i Fisksätra kyrka. Möt Robel och Refael och om hur allting skapades.

recycling

Recycling - social hållbarhet & medmänsklighet handlar om människors goda vilja och generositet. Att hjälpa behövande samtidigt som saker kommer till användning och goda möten uppstår. Med hjälp av volontärer når hjälpen fram.

för kärlekens skull

En film om vänskap, trygghet och kärlek. Men det är också en film om hur världsfreden börjar när barnen får stå i centrum. Möt Karin Troncoso och Estefania Isaac som träffades i Fisksätra kyrka.

Världens ljus

En film om att se människan bortom karriärer och åldrande och när meningen med livet ligger i mötet. Det är det enda som betyder något, allt annat är sekundärt.

Diakonhunden Mio

Mio gör inte skillnad på människor. I sin vardag som diakonhund möter han människor i kyrkan, på sjukhus, äldreboenden och hospice. Han låter sig kramas av en hel dagisgrupp och erbjuder tröst till dem som sörjer - som bara ett djur kan. Mio har ett livsviktigt uppdrag - klicka på filmen!

house of god

En film om en mässa för alla sinnen med elektronisk dansmusik skriven av Johan Lindström och Olle Liljefors.

Det öppna rummet

När nya Ältabor flyttade in förra året öppnade Älta kyrka sina dörrar och skapade en mötesplats mellan gamla och nya Ältabor. Det är en film om integration och hur ett öppet rum öppnar människor för varandra. Klicka på filmen!

Queer & troende

"Jag vill att den som bara kan visa en viss sida i skolan ska känna att hen kan vara hel i kyrkan. Det är superviktigt att alla känner sig välkomna med hela sin personlighet." Möt Tove Helminen – om att vara queer, troende och att ta ungas känslor på största allvar. Till dem har hon ett särskilt budskap...

När glittret tänds

När glittret tänds i ögonen är en film om hur Älta kyrka har blivit en mötesplats för människor i alla åldrar, oavsett tro eller religion, språk eller generation. Det är en film om mänsklighet och att vara närvarande, om hur kaffet smakar för de ungdomar som kommer på rasterna från skolan och om yogan som alla kan vara med på.