globala målen

Under 2019 kommer Nacka församling att dokumentera det arbete vi gör för de globala målen. Här är en trailer på det arbete som görs idag.